You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Đã sợ còn tò mò


  • Th12 01, 2012
  • đã xem 557 lần

Chuẩn bị Ghost party, các anh chị trung học trang trí nhiều hành lang ma quái. Tiểu học sợ lắm nhưng rất tò mò. Nhân cơ hội học nhạc ở lầu 4. Vài đám kéo lên lầu 5 xem ma rồi cười ha hả. Ra cái điều ta đây không sợ.

Xuống lầu 3, có đám xúm xít quanh bộ xương được lớp 7 sáng tạo bằng giấy báo. Quẹt tới quẹt lui một hồi, bộ xương rớt xuống. Cả đám chạy toán loạn.

Trung học ngồi trong lớp nghe thấy hết, bèn gật gù: “ chờ tới mai rồi biết”.

Chết nhé !

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.