You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chương trình giáo dục phổ thông mới cấp Tiểu học tại PHS


  • Th4 28, 2022
  • đã xem 729 lần

Từ năm học 2020 – 2021, Trường Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương – PHS đã áp dụng cho khối tiểu học Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Chương trình được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Bảng phân phối chương trình các khối lớp được áp dụng như sau:

Chương trình giáo dục phổ thông mới cấp Tiểu học tại PHS

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.