You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2


  • Th2 27, 2023
  • đã xem 131 lần

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Trường PHS xin chúc các phụ huynh là bác sỹ, dược sỹ và những người làm việc trong ngành y luôn khỏe mạnh, yêu nghề, giúp người dân được phòng – chữa bệnh và luôn nhận được sự kính trọng và hợp tác của người bệnh nói riêng và cộng đồng nói chung.

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.