You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Bảng danh dự tháng 2 và tháng 3/2020


  • Th4 01, 2020
  • đã xem 559 lần

89 bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất trong tháng 2 và tháng 3/2020:

Xin chúc mừng cả 89 bạn!

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.