You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!


  • Th5 08, 2022
  • đã xem 435 lần

Một bài khảo sát nhỏ các bạn học sinh PHS nhân dịp Ngày của Mẹ: Trung bình mỗi ngày mẹ mất gần 8 giờ để làm những công việc dành cho gia đình, chưa kể thời gian làm việc cho cơ quan. Một con số rất ấn tượng để các bạn nhỏ nhìn lại và nói lên những suy ngẫm của mình để cảm nhận tình thương yêu lớn lao Mẹ đã dành cho mình và cho gia đình.

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Happy Mother’s Day!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.