You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Giải khuyến khích thể loại tranh A3


  • Th4 29, 2022
  • đã xem 498 lần

Chúc mừng học sinh Trần Khánh Linh, lớp 7B đã đạt giải khuyến khích – thể loại tranh A3 trong hội thi “Nét vẽ xanh” lần thứ XXV năm học 2021-2022

Giải khuyến khích thể loại tranh A3

Giải khuyến khích thể loại tranh A3

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.