You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Đề thi và đáp án môn thi đại học các khối năm 2012


  • Th7 25, 2012
  • đã xem 510 lần

Mời các bạn tải đề thi và đáp án các môn khối A năm 2012 tại đây

Mời các bạn tải đề thi và đáp án các môn khối B năm 2012 tại đây

Mời các bạn tải đề thi và đáp án các môn khối C năm 2012 tại đây

Mời các bạn tải đề thi và đáp án các môn khối D năm 2012 tại đây

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.