You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Trải nghiệm phương pháp giảng dạy tương tác


  • Th5 16, 2012
  • đã xem 562 lần

Phát triển một tư duy mở thông qua việc học tương tác.

Phương pháp giảng dạy của các trường đại học Hà Lan dựa trên sự tương tác và lấy sinh viên làm trung tâm. Cách dạy này tập trung vào làm việc theo nhóm, giúp cho các sinh viên dễ dàng làm quen với các sinh viên quốc tế khác. Khi học ở Hà Lan, các bạn sinh viên sẽ được phát triển tư duy mở và tăng cường định hướng quốc tế của mình.

Một phần lớn tất cả các chương trình học được dành cho viết bài luận và làm việc theo nhóm để rèn cho sinh viên khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể. Các bạn sinh viên cũng sẽ có cơ hội được trải nghiệm công việc thực tế thông quathực tập sinh hoặc làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, tùy theo vào lĩnh vực học.

LÀM VIỆC NHÓM TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ LAN

Hà Lan được cộng đồng quốc tế ca ngợi về phương pháp giảng dạy tập trung vào việc cho các sinh viên làm việc theo nhóm, tự học và tự giác. Giảng viên sẽ đóng vai trò là người hỗ trợ và hướng dẫn trong quá trình học.

TƯƠNG TÁC TRONG LỚP HỌC TẠI HÀ LAN

Sự tương tác trong lớp được đánh giá rất cao. Các bạn sinh viên được kỳ vọng sẽ suy nghĩ về các kiến thức mà mình được dạy rồi phát triển và trình bày ý kiến của riêng mình. Các bạn được tự do đặt câu hỏi và có thể phê bình về những gì mà giảng viên và các bạn cùng lớp nói. Sử dụng sự sáng tạo của riêng mình để áp dụng các kiến thức vừa học được.

TÔN TRỌNG Ý KIẾN CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Phương pháp giảng dạy của Hà Lan được hình thành dựa trên việc tôn trọng tất cả các ý kiến và lập trường quan điểm cá nhân. Tư tưởng này không chỉ giới hạn trong các trường học, nó là đặc điểm của người Hà Lan. Đó là nền tảng cho một xã hội đa dạng và đa nguyên của Hà Lan.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.