You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Kiểm tra y tế học đường năm học 2022-2023


  • Th12 08, 2022
  • đã xem 259 lần

Tổng số điểm đánh giá của trường PHS là 97,5. Một phần điểm bị trừ do tỷ lệ học sinh đăng ký tiêm vaccine và đóng bảo hiểm y tế thấp. 😅

PHS

PHS

PHS

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.