You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Phân phối chương trình trung học PHS


  • Th12 10, 2013
  • đã xem 487 lần

Để đảm bảo mục tiêu học tập và phát triển toàn diện cho từng học sinh, chương trình trung học tại PHS được phân phối theo các khối lớp như sau:

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – TRUNG HỌC PHS

STT Môn / Lớp 6 7 8 9 10 11 12
1 Văn x x x x x x x
2 Toán x x x x x x x
3 Vật lý x x x x x x x
4 Hóa học     x x x x x
5 Sinh học x x x x x x x
6 CNTT x x x x x x x
7 Nghề phổ thông           x  
8 Công nghệ x x x x x x x
9 Lịch sử x x x x x x x
10 Địa lý x x x x x x x
11 Giáo dục công dân x x x x x x x
12 Giáo dục quốc phòng         x x x
13 Mỹ thuật x x x x      
14 Thể dục x x x x x x x
15 Thể thao x x x x x x  
16 Nhạc x x x        
17 Tiếng Anh x x x x x x x
18 Advanced English x x x x x x x
19 Luyện thi IELTS         x x x
20 Maths x x x x x x  
21 Sciences x x x x x x  
22 Public speaking x x x x      
23 World Culture x x x        
24 Tourism       x x    
25 Business         x x  
26 Ngoại khóa x x x x x x  

Ghi chú:

  • Từ số 1 đến số 17 là các môn học thuộc chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
  • Các môn Toán, lý, hoá, sinh được tăng tiết đảm bảo thời gian học lý thuyết và làm bài tập đầy đủ.
  • Từ số 18 đến số 25 là các môn dạy bằng tiếng Anh do giáo viên nước ngoài và Việt Nam thực hiện.
  • Chương trình ngoại khóa được tổ chức hàng tuần bao gồm các hoạt động văn hóa, cộng đồng, hướng nghiệp, phát triển các kỹ năng và giá trị sống.
Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.