You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Thông báo số 6/2013
Thông báo số 6/2013

Tp. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2013HCMC, October 07th, 2013 THÔNG BÁO SỐ 6 / 2013-2014ANNOUNCEMENT 6 / 2013-2014 Kính gửi: Quý Phụ・・・

Th10 07, 2013 | 19 lượt xem
Thông báo số 5/2013
Thông báo số 5/2013

Tp. HCM, ngày 18 tháng 9 năm 2013HCMC, September 18th, 2013 THÔNG BÁO SỐ 5/2013ANNOUNCEMENT 5/2013 Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh・・・

Th9 18, 2013 | 19 lượt xem
Thông báo số 4/2013
Thông báo số 4/2013

Tp. HCM, ngày 13 tháng 9 năm 2013 THÔNG BÁO SỐ 04/2013 V/v Cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh trung học Kính gửi: Phụ huynh・・・

Th9 13, 2013 | 18 lượt xem
Thông báo số 2/2013
Thông báo số 2/2013

Tp. HCM, ngày 27 tháng 8 năm 2013HCMC, 27 August, 2013 THÔNG BÁO SỐ 2/2013ANNOUNCEMENT No 2/2013 Kính gửi / To: Quý phụ huynh học・・・

Th8 27, 2013 | 25 lượt xem
Điều giản dị
Điều giản dị

Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang lang thang trên đường,・・・

Th5 16, 2013 | 48 lượt xem
Nhận xét phụ huynh PHS về các con
Nhận xét phụ huynh PHS về các con

Cuối học kỳ I năm học 2011-2012 Ban Giám hiệu PHS nhận rất nhiều thư của thư của Phụ huynh học sinh lời khen rất・・・

Th5 15, 2013 | 22 lượt xem