You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

World water day 22/03/2014


  • Th3 25, 2014
  • đã xem 377 lần

Buổi lễ chào cờ đầu tuần hôm nay, các bạn lớp 11 PHS đã có bài thuyết trình rất sinh động về Ngày Nước Thế Giới 22/03 nhằm tuyên truyền mọi người hãy sử dụng nước và năng lượng tiết kiệm.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.