You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Văn hóa đọc PHS


  • Th5 08, 2018
  • đã xem 610 lần

Chương trình phát triển Văn hóa đọc đã được áp dụng nhiều năm tại PHS. Các học sinh sẽ đọc tối thiểu một quyển sách tiếng Việt và 1 sách tiếng Anh mỗi tháng. Thư viện PHS mở cửa hàng ngày, cung cấp hàng ngàn đầu sách phong phú, hấp dẫn, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Học sinh từng lớp đều có lịch xuống Thư viện hàng tuần để đọc sách tại chỗ hoặc đăng ký mượn về nhà.

Ngày 5 hàng tháng, các bạn sẽ nộp bài Thuyết trình sách dưới dạng Sơ đồ tư duy hoặc bài viết. Những bài làm có chất lượng cao và sáng tạo sẽ được cộng điểm vào môn Ngữ văn và triển lãm tại Bảng tin của các tầng lầu.

Đây là những bài làm tốt được triển lãm

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.