You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Trường PHS học online như thế nào?


  • Th8 06, 2021
  • đã xem 1386 lần

Đã một tuần của năm học mới trôi qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID nên trường PHS chúng ta tổ chức học online.

Dưới đây là một số hình ảnh của các lớp:

Ý kiến phụ huynh 1AGiờ học anh văn lớp 1AGiờ học giáo dục thể chất 1AGiờ học giáo dục thể chất 1AGiờ học môn Maths lớp 1AGiờ học của lớp 1BGiờ học của lớp 2AGiờ học của lớp 2BGiờ học của lớp 3AGiờ học của lớp 3BGiờ học của lớp 4AGiờ học thể dục lớp 4BGiờ học toán lớp 4BGiờ học của lớp 5AGiờ học của lớp 5BGiờ học của lớp 5BGiờ học của lớp 6BGiờ học của lớp 8
Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.