You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Tổ chức môi trường giáo dục các giá trị sống


  • Th9 26, 2013
  • đã xem 481 lần

Tại “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giáo dục các giá trị sống” do LVRC tổ chức ngày 21/9/2013, anh Trần Tuấn Kiên – cựu học sinh PHS đã trình bày sinh động chủ đề “ Tổ chức môi trường giáo dục các Giá trị sống tại PHS “. Đây chính là trải nghiệm thực tế của một học sinh về chương trình giáo dục các giá trị sống của trường. Các nhà giáo dục và nhà báo tại hội thảo thật sự thú vị về phương pháp tổ chức của PHS cũng như hình ảnh các hoạt động phong phú được lồng ghép để giáo dục các giá trị sống.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.