You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Sản phẩm cho PHS Lady Fair 2024


  • Th3 19, 2024
  • đã xem 115 lần

Sản phẩm cho PHS Lady Fair 2024 – “Xưởng” của Lớp 1A

Sản phẩm cho PHS Lady Fair 2024 – “Xưởng” của Lớp 3A: https://youtube.com/shorts/KzGkrMRZVvw?si=tn1iStZ8_lfXtVwz

Sản phẩm cho PHS Lady Fair 2024 – “Xưởng” của Lớp 4A

Sản phẩm cho PHS Lady Fair 2024 – “Xưởng” của Lớp 4B: https://youtube.com/shorts/_3a4hbrMeTA?si=SIgyZ1uo0q0wtsNM

Sản phẩm cho PHS Lady Fair 2024 – “Xưởng” của Lớp 5A

Sản phẩm cho PHS Lady Fair 2024 – “Xưởng” của Lớp 5B

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.