You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Phương hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 của Trường TH, THCS và THPT Thái Bình Dương


  • Th8 06, 2020
  • đã xem 164 lần

Trường Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương được thành lập ngày 12 tháng 5 năm 2006 trên cơ sở áp dụng mô hình trường quy mô nhỏ, chất lượng tiên tiến trên thế giới.

Với phương châm “sáng tạo và tích cực”, nhà trường đã xây dựng được môi trường văn hóa sáng tạo, chủ động, cở mở cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh.

Xem thêm toàn bộ văn bản “Phương hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 của Trường TH, THCS và THPT Thái Bình Dương”

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.