You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

PHS talent 2016


  • Th5 16, 2016
  • đã xem 419 lần

NHẠC CỤ

1) TRẦN MINH PHƯƠNG ANH – Lớp 4B

2) TRẦN QUANG KHẢI – Lớp 12

ĐƠN CA

NGUYỄN YẾN MINH PHƯƠNG -Lớp 9

DANCE

TRIỆU LÊ HÀM ĐAN – Lớp 3A

KỊCH

1) NGUYỄN TÙNG GIANG – Lớp 1B

2) TẬP THỂ LỚP 9

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.