You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

PHS sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả


  • Th5 01, 2014
  • đã xem 401 lần

PHS thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.