You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Ngày tốt nghiệp 2021


  • Th6 02, 2021
  • đã xem 964 lần

Một kỷ niệm tưng bừng và ghi mãi trong tim các bạn học sinh lớp 12 trường PHS năm học 2020-2021

Ngày tốt nghiệp 2021Ngày tốt nghiệp 2021Ngày tốt nghiệp 2021Ngày tốt nghiệp 2021Ngày tốt nghiệp 2021Ngày tốt nghiệp 2021Ngày tốt nghiệp 2021Ngày tốt nghiệp 2021Ngày tốt nghiệp 2021Ngày tốt nghiệp 2021
Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.