You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Ngày đầu tiên đến trường


  • Th8 04, 2022
  • đã xem 567 lần

Ngày đầu tiên đến trường của các bạn học sinh lớp Một và lớp Sáu PHS.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.