You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Một buổi huấn luyện về đầu tư chứng khoán


  • Th4 24, 2023
  • đã xem 341 lần

Gửi các bạn học sinh trung học quan tâm đến ngành tài chính : một buổi huấn luyện về đầu tư chứng khoán của anh Trần Tuấn Kiên – cựu học sinh PHS.

Anh Kiên tham gia giảng dạy và tổ chức nhiều hội thảo cho khách hàng, nhân viên và các câu lạc bộ sinh viên các trường Đại học Kinh tế, RMIT…Ngoài công việc tư vấn đầu tư, anh Kiên tiếp tục nghiên cứu khoa học, chuyên về Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán và có các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành Quốc tế.

Các bạn cựu học sinh đang học Đại học năm 3,4 cũng có thể gặp anh Kiên trong các chương trình phỏng vấn tuyển dụng tại trường mình nhé.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.