You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Lớp Sun – Smoothie Red Dragon Fruit 27-6


  • Th6 28, 2023
  • đã xem 183 lần

Sinh tố thanh long đỏ kết hợp với sữa chua do các “đầu bếp nhí” lớp Sun thực hiện.

Xem toàn bộ album “Lớp Sun – Smoothie Red Dragon Fruit 27-6” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.