You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Lớp Star học làm mì Ý Spaghetti


  • Th6 22, 2023
  • đã xem 166 lần

Lớp Star học làm mì Ý Spaghetti, chuẩn bị bữa trưa cho toàn trường.

Bật mí nhỏ là có nhiều bạn xin thêm lắm ạ.

Xem toàn bộ album “Lớp STAR – Mì Ý Spaghetti” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.