You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

LỄ HỘI VĂN HÓA QUỐC TẾ 2022 – NHÀ HÀN QUỐC, NHÀ NGA


  • Th8 24, 2022
  • đã xem 228 lần

Nhà Hàn Quốc, Nhà Nga, Lễ Hội Văn Hóa Quốc Tế 2022

Bấm vào đây để xem toàn bộ album trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.