You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Làng nghề đúc Đồng (Huế) và làng đá Non Nước (Đà Nẵng)


  • Th10 03, 2015
  • đã xem 319 lần

Làng nghề đúc Đồng (Huế) và làng đá Non Nước (Đà Nẵng)

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “ĐẶC SẢN MIỀN TRUNG” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.