You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Kết quả cuộc thi làm báo tường chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam


  • Th11 20, 2016
  • đã xem 448 lần

Giải I: Lớp 11

Giải II: Lớp 9 & 10

Giải III: Lớp 6B

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.