You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hội đồng giáo viên PHS 2022


  • Th11 18, 2022
  • đã xem 291 lần

HỘI ĐỒNG GIÁO VIÊN PHS NGÀY 18/11/2022

Yêu nghề, yêu quý đồng nghiệp, yêu PHS, yêu Sài Gòn và đặc biệt rất yêu học trò!

Hội đồng giáo viên PHS 2022

Hội đồng giáo viên PHS 2022

Hội đồng giáo viên PHS 2022

Hội đồng giáo viên PHS 2022

Hội đồng giáo viên PHS 2022

Hội đồng giáo viên PHS 2022

Hội đồng giáo viên PHS 2022

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hội đồng giáo viên PHS 2022” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.