You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – Cooking Class 17/6 – Bánh mì xíu mại Đà Lạt


  • Th6 18, 2024
  • đã xem 43 lần

Bữa trưa đầu tiên của khoá hè được chính tay các bạn lớp Sea chuẩn bị cho toàn trường qua tiết Cooking Class.

Hè 2024 - Cooking Class 17/6 - Bánh mì xíu mại Đà LạtHè 2024 - Cooking Class 17/6 - Bánh mì xíu mại Đà LạtHè 2024 - Cooking Class 17/6 - Bánh mì xíu mại Đà LạtHè 2024 - Cooking Class 17/6 - Bánh mì xíu mại Đà Lạt

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – Cooking Class 17/6 – Bánh mì xíu mại Đà Lạt” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.