You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hành trình lịch sử PHS mùa thu 2015


  • Th10 03, 2015
  • đã xem 438 lần

CẦU HIÊN LƯƠNG – VĨ TUYẾN 17 -SÔNG BẾN HẢI – THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ – TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ.

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “CẦU HIÊN LƯƠNG – VĨ TUYẾN 17 -SÔNG BẾN HẢI – THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ – TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.