You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hà Nội mùa thu PHS 2018


  • Th10 15, 2018
  • đã xem 297 lần

Hà Nội mùa thu PHS 2018

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.