You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Giờ học môn Music của học sinh tiểu học


  • Th2 21, 2014
  • đã xem 492 lần

Cùng xem một số clip buổi học Music của các bạn Tiểu học.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.