You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Đọc sách tiếng Pháp


  • Th3 16, 2023
  • đã xem 119 lần

Văn hóa đọc là 1 hoạt động diễn ra thường xuyên tại trường PHS. Hôm nay, các bạn học sinh đọc sách bằng tiếng Pháp. Từ năm 2022, tại trường PHS, áp dụng dạy tiếng Pháp như là chương trình ngoại ngữ 2 từ khối lớp 6 trở lên.

La culture de la lecture est une activité régulière à PHS. Aujourd’hui, les élèves lisent des livres en français. À partir de 2022, à PHS, le français est enseigné comme programme de langue vivante 2 à partir de la 6e année.

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Đọc sách tiếng Pháp” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.