You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Cuộc thi Olympic Toán Tiểu học


  • Th4 18, 2023
  • đã xem 207 lần

Một số hình ảnh Cuộc thi Olympic Toán Tiểu học.

Xem toàn bộ album “Cuộc thi Olympic Toán Tiểu học” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.