You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Cooking class – Gia vị


  • Th7 15, 2021
  • đã xem 477 lần

Cooking class hôm nay của mình : bài “Gia vị”. Lúc mình đưa bài này vô chương trình đã tự thấy thích. Không cần soạn bài, cứ bày hết gia vị trong tủ ra (có mấy thứ hết mất tiêu). Trẻ con mắt tròn mắt dẹt mà ghi cũng nhanh nữa, có bạn ghi đươc 44 loại gia vị, trong khi cô thì chưa hề đếm. Đi từ Châu Á tới Trung Đông, qua Âu, Mỹ du lịch bằng gia vị. Dạy không được nhầm gia vị. Dạy công dụng …cuối cùng là làm đẹp. Dạy các em nhỏ thiệt vui.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.