You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chứng nhận phòng chống tai nạn và thương tích


  • Th5 09, 2013
  • đã xem 602 lần

Ngày 9/5/2013 Ủy ban Nhân dân Quận Tân Bình đã ký giấy chứng nhận Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích dành cho Trường Trung học Phổ Thông Thái Bình Dương, đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” năm học 2012 – 2013 theo quyết định số 164/QĐ-UBND.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.