You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chúc mừng ngày 20-10


  • Th10 20, 2022
  • đã xem 290 lần

Cám ơn Hội đồng nhà trường, các thầy và các phụ huynh tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng ngày Phụ nữ Việt Nam cho các cô! Hôm nay các cô đã ra một quyết định quan trọng: chọn ngày thứ 3 giữa tháng 12 hàng năm là ngày “Đàn ông PHS”.

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Chúc mừng ngày 20-10 PHS

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.