You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Các bạn nhỏ nhất trường đi làm việc mùa hè


  • Th6 27, 2022
  • đã xem 286 lần

Các bạn nhỏ nhất trường đi làm việc mùa hè trong không gian thơm nức với bắp và bơ, sau đó coi phim Buzz Lightyear.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.