You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Ban chấp hành hội học sinh PHS nhiệm kỳ II năm học 2015-2016


  • Th1 19, 2016
  • đã xem 348 lần

Hội học sinh PHS đã bầu các bạn sau đây vào ban chấp hành nhiệm kỳ II năm học 2015-2016:

# Chức danh Họ và tên
1 Chủ tịch Võ Hiền Thủy Tú
2 Phó chủ tịch Nguyễn Thị Đan Phi
3 Ủy viên Phan Lê Khoa Anh
4 Ủy viên Nguyễn Phạm Đan Linh
5 Ủy viên Nguyễn Tường Vi

Chúc các bạn điều hành xuất sắc và giúp tất cả PHSer phát triển nhé!

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.