You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Ban chấp hành hội học sinh PHS nhiệm kỳ I năm học 2021-2022


  • Th8 30, 2021
  • đã xem 646 lần

Ban chấp hành hội học sinh PHS nhiệm kỳ I năm học 2021-2022

Ban chấp hành Hội học sinh PHS học kỳ I năm học 2021-2022:

# Chức danh Họ và tên Phụ trách
1 Chủ tịch Vũ Cao Bằng Phụ trách khối THPT
2 Ủy viên Huỳnh Ngô Ngọc Duy Phụ trách khối THCS
3 Ủy viên Trần Đào Vy Anh Phụ trách khối 1,2 tiểu học
4 Ủy viên Phùng Minh Trí Phụ trách khối 3,4,5 tiểu học

Chúc mừng các bạn và chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé!

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.