You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chi phí xe đưa rước năm học 2019-2020


  • Th7 30, 2019
  • đã xem 265 lần

Học sinh có thể đăng ký xe đưa đón tận nhà. Phí đưa đón phụ thuộc vào tuyến đường từ nhà học sinh đến trường

Tuyến đường Chi phí / tháng Quận
Tuyến 1 2,500,000 VND 1 phần Tân Bình, 1 phần Gò Vấp, Phú Nhuận, 1 phần Bình Thạnh
Tuyến 2 3,080,000 VND Phần còn lại của Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Quận 3
Tuyến 3 3,410,000 VND Quận 1, 10, 11, 5, 2 và 1 phần Thủ Đức
Tuyến 4 3,750,000 VND Quận 4, 6, 9, 12 và Tân Phú
  • Chi phí cho em ruột cùng địa chỉ: 50% giá theo tuyến
  • Ngoài ra trường có các điểm đưa đón tiết kiệm với chi phí 2,000,000 VND / tháng / học sinh (tại Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh). Phụ huynh liên hệ tại trường để đăng ký.
  • Trường hợp học sinh chỉ đăng ký lượt đi hoặc lượt về, tính 70% giá theo tuyến.
Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.