You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chi phí học tập và bán trú năm học 2022-2023


  • Th2 22, 2022
  • đã xem 2070 lần

I/ Học phí

Chi phí hàng tháng học tập và bán trú năm học 2022-2023 (dành cho học sinh bắt đầu nhập học từ năm 2022-2023):

Đơn vị tính: VNĐ

KHỐI LỚP TỔNG HỌC PHÍ CẢ NĂM ĐÓNG HỌC PHÍ 1 LẦN CẢ NĂM
Giảm 6% đóng trước ngày 31/05/2022
ĐÓNG HỌC PHÍ TỪNG THÁNG
Tiểu học 1 → 5 66,550,000 62,557,000 7,190,000
Trung học cơ sở 6, 7 78,650,000 73,931,000 8,500,000
8, 9 90,145,000 84,736,000 9,740,000
Trung học phổ thông 10 95,590,000 89,854,000 10,330,000
11 102,850,000 96,679,000 11,110,000
12
(10.25 tháng)
123,783,000 116,356,000 12,070,000

Chi phí hàng tháng học tập và bán trú năm học 2022-2023 (Bảng chi phí dành cho học sinh nhập học PHS từ năm học 2019 – 2020 trở về trước):

KHỐI LỚP TỔNG HỌC PHÍ CẢ NĂM ĐÓNG HỌC PHÍ 1 LẦN CẢ NĂM
Giảm 6% đóng trước ngày 31/05/2022
ĐÓNG HỌC PHÍ TỪNG THÁNG
Tiểu học 4 58,685,000 55,163,000 6,340,000
5 66,550,000 62,557,000 7,190,000
Trung học cơ sở 6, 7 78,650,000 73,931,000 8,500,000
8, 9 90,145,000 84,736,000 9,740,000
Trung học phổ thông 10 95,590,000 89,854,000 10,330,000
11 102,850,000 96,679,000 11,110,000
12
(10.25 tháng)
123,783,000 116,356,000 12,070,000

TUẦN NGHỈ THU VÀ 2 TUẦN NGHỈ TẾT SẼ KHÔNG TÍNH HỌC PHÍ

Các mức giảm học phí:

  • Học phí em ruột thứ nhất giảm: 5%
  • Học phí em ruột thứ hai giảm: 8%
  • Học phí em ruột thứ ba giảm: 10%

PHÍ BÁN TRÚ (Chỉ tính theo ngày học thực tế):

Đơn vị tính: VNĐ

KHỐI Lớp TỔNG PHÍ BÁN TRÚ CẢ NĂM PHÍ BÁN TRÚ ĐÓNG TỪNG THÁNG
Tiểu học 1, 2 31,542,000 3,410,000
3 35,103,000 3,795,000
4, 5 35,612,000 3,850,000
Trung học 6 → 11 38,461,000 4,158,000
12
(10.25 tháng)
42,619,000

Chi phí học tập tăng 10%, chi phí bán trú tăng 10.000 vnđ/ ngày/ lớp so với năm học trước.

Xem thêm “Chi phí đồng phục 2022-2023”

Xem thêm “Chi phí xe đưa rước năm học 2022-2023”

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.