You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chi phí học tập và bán trú năm học 2021-2022


  • Th5 20, 2021
  • đã xem 4130 lần

I/ Học phí

Chi phí hàng tháng học tập và bán trú năm học 2021-2022 (dành cho học sinh bắt đầu nhập học từ năm 2021-2022):

Đơn vị tính: VNĐ

KHỐI LỚP TỔNG HỌC PHÍ CẢ NĂM ĐÓNG HỌC PHÍ 1 LẦN CẢ NĂM
Giảm 7% đóng trước ngày 31/05/2021
ĐÓNG HỌC PHÍ TỪNG THÁNG
Tiểu học 1 → 5 60,500,000 56,265,000 6,540,000
Trung học cơ sở 6, 7 71,500,000 66,495,000 7,730,000
8, 9 81,950,000 76,214,000 8,860,000
Trung học phổ thông 10 86,900,000 80,817,000 9,395,000
11 93,500,000 86,955,000 10,110,000
12
(10.25 tháng)
112,530,000 104,653,000 10,978,000

Chi phí hàng tháng học tập và bán trú năm học 2021-2022 (dành cho học sinh nhập học TRƯỚC năm 2019-2020):

KHỐI LỚP TỔNG HỌC PHÍ CẢ NĂM ĐÓNG HỌC PHÍ 1 LẦN CẢ NĂM
Giảm 7% đóng trước ngày 31/05/2021
ĐÓNG HỌC PHÍ TỪNG THÁNG
Tiểu học 3, 4 53,350,000 49,615,000 5,770,000
5 60,500,000 56,265,000 6,540,000
Trung học cơ sở 6, 7 71,500,000 66,495,000 7,730,000
8, 9 81,950,000 76,214,000 8,860,000
Trung học phổ thông 10 86,900,000 80,817,000 9,395,000
11 93,500,000 86,955,000 10,110,000
12
(10.25 tháng)
112,530,000 104,653,000 10,978,000

TUẦN NGHỈ THU VÀ 2 TUẦN NGHỈ TẾT SẼ KHÔNG TÍNH HỌC PHÍ

Các mức giảm học phí:

  • Học phí em ruột thứ nhất giảm: 5%
  • Học phí em ruột thứ hai giảm: 8%
  • Học phí em ruột thứ ba giảm: 10%

PHÍ BÁN TRÚ (Chỉ tính theo ngày học thực tế):

Đơn vị tính: VNĐ

KHỐI Lớp TỔNG PHÍ BÁN TRÚ CẢ NĂM PHÍ BÁN TRÚ ĐÓNG TỪNG THÁNG
Tiểu học 1, 2 29,507,000 3,190,000
3 33,069,00 3,575,000
4, 5 33,577,000 3,630,000
Trung học 6 → 11 39,174,000 4,235,000
12
(10.25 tháng)
43,409,000

Chi phí học tập và bán trú tăng 10% so với năm học trước

Xem thêm “Chi phí đồng phục 2021-2022”

Xem thêm “Chi phí xe đưa rước năm học 2021-2022”

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.