You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chi phí học tập và bán trú năm học 2018-2019


  • Th7 30, 2018
  • đã xem 292 lần

Chi phí hàng tháng học tập và bán trú năm học 2018-2019:

LỚP HỌC PHÍ BÁN TRÚ TỔNG CỘNG
1 3,600,000 VND 2,500,000 VND 6,100,000 VND
2 3,600,000 VND 2,500,000 VND 6,100,000 VND
3 3,900,000 VND 2,800,000 VND 6,700,000 VND
4 3,900,000 VND 2,800,000 VND 6,700,000 VND
5 4,400,000 VND 2,800,000 VND 7,200,000 VND
6 5,300,000 VND 3,300,000 VND 8,600,000 VND
7 5,300,000 VND 3,300,000 VND 8,600,000 VND
8 5,950,000 VND 3,300,000 VND 9,250,000 VND
9 5,950,000 VND 3,300,000 VND 9,250,000 VND
10 6,300,000 VND 3,300,000 VND 9,600,000 VND
11 6,850,000 VND 3,300,000 VND 10,150,000 VND
12 7,550,000 VND 3,300,000 VND 10,850,000 VND

Các mức giảm học phí:

  • Đóng học phí 5 tháng giảm: 4% (đóng trước ngày 31/07 và 31/12 hàng năm)
  • Đóng học phí cả năm giảm: 8% (đóng trước ngày 01/06 hàng năm)
  • Học phí em ruột thứ nhất giảm: 5%
  • Học phí em ruột thứ hai giảm: 8%
  • Học phí em ruột thứ ba giảm: 10%
Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.