You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chi phí học tập và bán trú năm học 2013-2014


  • Th7 30, 2013
  • đã xem 300 lần

Trường PHS cam kết không tăng học phí từ năm học 2012-2013 đến 2015-2016, với bảng chi tiết như sau:

LỚP HỌC PHÍ BÁN TRÚ TỔNG CỘNG
1 2,800,000 VND 1,560,000 VND 4,360,000 VND
2 2,800,000 VND 1,560,000 VND 4,360,000 VND
3 3,200,000 VND 1,690,000 VND 4,890,000 VND
4 3,200,000 VND 1,690,000 VND 4,890,000 VND
5 3,500,000 VND 1,790,000 VND 5,290,000 VND
6 4,500,000 VND 2,100,000 VND 6,600,000 VND
7 4,500,000 VND 2,100,000 VND 6,600,000 VND
8 5,150,000 VND 2,100,000 VND 7,250,000 VND
9 5,150,000 VND 2,100,000 VND 7,250,000 VND
10 5,400,000 VND 2,100,000 VND 7,500,000 VND
11 5,900,000 VND 2,100,000 VND 8,000,000 VND
12 6,500,000 VND 2,100,000 VND 8,600,000 VND
Khối Tiểu học: học thêm sáng thứ 7
(Lớp học năng khiếu nghệ thuật & thể thao)
+ 500,000 VND

Các mức giảm học phí:

  • Đóng học phí 5 tháng giảm: 8% (đóng trước ngày 31/07 và 31/12 hàng năm)
  • Đóng học phí cả năm giảm: 15% (đóng trước ngày 31/07 hàng năm)
  • Học phí em ruột thứ nhất giảm: 5%
  • Học phí em ruột thứ hai giảm: 8%
  • Học phí em ruột thứ ba giảm: 10%
Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.