You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chi phí đồng phục 2016-2017


  • Th7 30, 2016
  • đã xem 242 lần

Tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục học sinh và đồng phục thể thao do nhà trường quy định. Mỗi học sinh cần đăng ký mua 3 bộ đồng phục học sinh và 2 bộ đồng phục thể thao một năm.

Đồng phục tiểu học
Đồng phục học sinh 245,000 đ / bộ
Đồng phục thể thao 187,000 đ / bộ
Balo 100,000 đ / bộ
Đồng phục trung học
Đồng phục học sinh 350,000 đ / bộ
Đồng phục thể thao 253,000 đ / bộ
Balo 150,000 đ / bộ

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.