You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Cam kết và công khai thông tin PHS năm học 2021-2022


  • Th3 17, 2022
  • đã xem 71 lần

I. Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2021-2022

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2021-2022

II. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2021-2022

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2021-2022

III. Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2021-2022

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2021-2022

IV. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2021-2022

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2021-2022

Bấm vào đây để xem toàn bộ file

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.