en-USvi-VN

Học bổng PHS

 • Article Image
  PHS TOP FIVE - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS TOP 5 - HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS TOP 5 - HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS TOP 5 - HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS TOP 5 - HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS TOP 5 - HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS TOP 5 - Học kỳ I, năm học 2016-2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  TOP 5 PHS HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014

  Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2013-2014 Xem chi tiết.

 • Article Image
  10 ĐIỀU PHS DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 10

  Với phương châm study smart, học sinh được phát huy tối đa năng lực bản thân thông qua những phương pháp học tập mới, kích thích khả năng tư duy độc lập và ý tưởng sáng tạo. Các lễ hội và những cuộc thi tài giúp học sinh tự tin thể hiện năng khiếu, phát triển các kỹ năng và tỏa sáng.

  Xem chi tiết.

Giáo Viên