en-USvi-VN

Chi phí học tập & sinh hoạt

Article Image
CHI PHÍ HỌC TẬP, SINH HOẠT VÀ BÁN TRÚ 2020 - 2021
Xem chi tiết
 • Article Image
  CHI PHÍ HỌC TẬP, SINH HOẠT VÀ BÁN TRÚ 2019 - 2020

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  CHI PHÍ HỌC TẬP, SINH HOẠT VÀ BÁN TRÚ 2018 - 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  CHI PHÍ HỌC TẬP, SINH HOẠT VÀ BÁN TRÚ 2017 - 2018

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  CHI PHÍ HỌC TẬP, SINH HOẠT VÀ BÁN TRÚ 2016-2017

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT BÁN TRÚ 2015-2016

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ BÁN TRÚ NĂM HỌC 2014-2015

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  SO SÁNH CHI PHÍ HỌC TẬP GIỮA TRƯỜNG PHS VÀ CÁC TRƯỜNG KHÁC

  Trường Thái Bình Dương (PHS) kính gửi đến quý phụ huynh bảng so sánh những lợi ích khi học tại PHS so với ở trường khác.

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS ĐẢM BẢO MỨC HỌC PHÍ HỢP LÝ CHO HỌC SINH

  Nhờ việc xây dựng trường học, không phải thuê mướn mặt bằng và cắt giảm chi phí quảng cáo, trường PHS đảm bảo được mức học phí hợp lý cho học sinh. Mức học phí này được duy trì ổn định trong 4 năm học từ 2012-2013 đến 2015-2016.

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ BÁN TRÚ NĂM HỌC 2013-2014

  Trường PHS cam kết không tăng học phí từ năm học 2012-2013 đến 2015-2016, với bảng chi tiết như sau:

  Xem chi tiết.

Giáo Viên