en-USvi-VN

Khoa học xã hội

Article Image
SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI
Sơ đồ tư duy ( mind map - SĐTD ) được đưa vào giảng dạy tại PHS từ năm học 2008-2009. Chương trình đầu tiên ứng dụng SĐTD là Chương trình giáo dục các giá trị sống do cô Trish Summerfield huấn luyện cho giáo viên của trường.Xem chi tiết

Khoa học xã hội

Giáo Viên